© Farnosť Huncovce, 2016    Designed for resolution 1024 x 768    webmaster Katolícki kňazi pôsobiaci v našej farnosti: Kňazi - rodáci z obce Huncovce Rudolf Lányi 1846 - 1857 Samuel Hurajt, minorita  (vysviacka 7. júna 2003) Karol Kern 1857 - 1860 Jozef Faix 1860 - 1878 Tomáš Regeš, redemptorista (vysviacka 17. júna 2006) Anton Kurimský 1878 - 1881     Jozef Gornály 1882 - 1888   Štefan Jaczko 1889 - 1914 Ernest Sommer 1914 Rudolf Schönwiesner 1914 Vavrinec Kalafut 1915 - 1916 farár Štefan Hajóš (foto) pôsobil v Huncovciach 50 rokov Vavrinec Tököly 1916 - 1918 Štefan Hajóš 1919 - 1969 Adolf Hrubec 1970 - 1971 Ladislav Ivák 1971 - 1993 Peter Sališ 1994 - 2002 Ján Marťák 2002 - 2012 Marcel Macala 2012 - 2015 Ján Pramuka od r. 2015 História - Kňazi _________________________________________________________________________________________________________________________