© Farnosť Huncovce, 2016    Designed for resolution 1024 x 768    webmaster Adresa: Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Huncovce Farská 63/7 05992 Huncovce Telefón: 052/4562110 e-mail: farnosthuncovce@gmail.com Kontakt _________________________________________________________________________________________________________________________