© Farnosť Huncovce, 2016    Designed for resolution 1024 x 768    webmaster Hospodárska rada farnosti:  členovia od 28.10.2018:    Ondrej Horník Andrej Hurajt Eva Kleinová Ján Regeš Peter Lorenčík Stanovy hospodárskej rady farnosti Farská pastoračná rada:  členovia od 22.05.2016: Katarína Dubcová Viera Precáková Peter Majerčák Peter Fábry Jozef Blcha Mária Horníková Anna Horníková Stanovy farskej pastoračnej rady Hospodárska rada farnosti / Farská pastoračná rada _________________________________________________________________________________________________________________________