© Farnosť Huncovce, 2016    Designed for resolution 1024 x 768    webmaster Milí návštevníci, vitajte na stránke rímskokatolíckej farnosti Huncovce, ktorá patrí do Spišskej diecézy. AKTUALITY U NÁS A V OKOLÍ:  ________________________________________________________________________________________ Sviatosť birmovania v našej farnosti sobota 25. mája 2019 o 10:00 hod. spovedanie pred birmovkou: piatok po večernej sv. omši ________________________________________________________________________________________ Farnosť svätého kríža _________________________________________________________________________________________________________________________