© Farnosť Huncovce, 2016    Designed for resolution 1024 x 768    webmaster Farnosť svätého kríža ____________________________________________________________________________________________________________________________ Milí návštevníci, vitajte na stránke rímskokatolíckej farnosti Huncovce, ktorá patrí do Spišskej diecézy. Aktuality: _____________________________________________________________________________________ Misie v v susednej farnosti Veľká Lomnica –  3.12 - 11.12.2016 ... čas, kedy môžeme výrazne prehĺbiť svoj vzťah k Bohu aj my. Neodmietni toto pozvanie :-) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Svätý Martin z Tours  -  1700 rokov od jeho narodenia Svätý Martin z Tours je jeden z najznámejších svätcov rímskokatolickej cirkvi. Narodil sa v roku 316 ako syn  pohanského rímskeho dôstojníka v rímskej provincii Hornej Panónie. Vzdelanie získal a s kresťanstvom sa  zoznámil v severotalianskej Pavií. Vo svojich 15 rokoch bol proti svojej vôli prijatý k cisárskemu jazdectvu.  Legenda hovorí, že počas jednej chladnej noci v Amiens videl premrznutého nahého žobráka. Svätý Martin  neváhal a svojím mečom rozťal svoj plášť na 2 polovice, z ktorých jednu podal žobrákovi. Nasledujúcu noc  sa mu zjavil Kristus, oblečený práve s polovicou jeho plášťa. Vďaka tejto udalosti je považovaný za  ochrancu pred chudobou a táto udalosť mala za následok, že sa dal pokrstiť. O niečo neskôr, keď mal asi  22 rokov, bol z armády prepustený, cestoval po celom Taliansku a Dalmácii. Potom odišiel do Francúzska,  kde strávil väčšinu svojho života. V roku 372 prijal svätý Martin biskupský stolec v Tours. Aj po vymenovaní  za biskupa žil naďalej ako mních vo svojej chatrči.  Svätý Martin je patrónom vojakov, koňov, jazdcov, husí a vinárov. Najčastejšie býva zobrazený na koni s  polovicou plášťa a so žobrákom.  _____________________________________________________________________________________       20. novembra pápež František zakončil Svätý rok milosrdenstva.        11. novembra sa začal Jubilejný rok sv. Martina